Nowe płyty Blu-ray zmieszczą 128GB

Organizacja Blu-ray Disc Association ogłosiła specyfikację dwóch formatów: BDXL oraz IH-BD.

BDXL jest nowym formatem który ma pomieścić 128 GB w przypadku trybu tylko do odczytu lub 100 GB w przypadku wielokrotnego zapisu. Nowe płyty będą trzy lub czterowarstwowe a zatem nie będzie można ich wykorzystywać w istniejących odtwarzaczach ze względu na konieczność zastosowania silniejszego lasera.

IH-BD będzie nośnikiem hybrydowym z dwiema warstwami. Jedną 25 GB tylko do odczytu oraz drugą o takiej samej pojemności do wielokrotnego zapisu.

Minusem wyżej wspomnianych formatów jest fakt, że będą przeznaczone głównie dla biznesu oraz urządzeń archiwizujących dane.

[ź] technologie.gazeta.pl