Koniec OpenSolarisa

Analizując notkę (link) Bena Rockwooda – która przeznaczona była jako wewnętrzna notka dla pracowników firmy Oracle – wywnioskować można kilka najważniejszych planów, związanych z systemem operacyjnym OpenSolaris.

Nie będzie nowych wydań OpenSolarisa, a produktem dla developerów będzie Solaris 11 Express. Kod źródłowy pozostanie otwarty, lecz nie będzie otwartego modelu rozwoju Solarisa. Kod źródłowy Solarisa będzie udostępniony dopiero po wydaniu Solarisa w wersji 11 i kolejnych, wyższych. Firmy, które biorą udział w programie partnerskim z firmą Oracle, będą miały stały dostęp do aktualnego kodu systemu.