Konsorcjum W3C zaktualizowało raport dotyczący HTML5

Konsorcjum W3C naraziło się na falę krytyki po opublikowanym niedawno raporcie, dotyczącym kompatybilności najnowszych wersji przeglądarek z HTML5. Okazało się bowiem, że o ile Internet Explorer testowany był w najnowszej, rozwojowej wersji, o tyle Chrome czy Firefox testowane były z użyciem wersji stabilnych.

Raport do wglądu: Raport W3C dotyczący HTML5

[ź] webhosting.pl