Trzydziesta rocznica systemu MS-DOS

Dzisiaj mija dokładnie 30 lat, odkąd Microsoft zakupił za 50 tysięcy dolarów prawa do MS-DOS 1.0 (86-DOS). Zaoferował go IBM-owi wraz z pakietem języków programowania (BASIC, FORTRAN, Pascal, COBOL i 8086 Assembler). Tego samego roku IBM przedstawił światu swoje najmłodsze dziecko: IBM PC oraz jego system operacyjny: IBM Personal Computer DOS 1.0.

Oprócz różnych wersji systemu MS-DOS powstały także systemy bardziej bądź mniej z nim kompatybilne, takie jak FreeDOS czy Novell DOS.