Cyfrowy wszechświat rośnie szybciej, niż zakładano

Najważniejsze pozostałe ustalenia raportu:

W wyniku postępującej sprzedaży cyfrowego sprzętu audio i wideo oraz rozwoju sieci społecznych, czeka nas szybki wzrost cyfrowego wszechświata. Ilość informacji cyfrowej generowanej na temat ludzi – czyli zjawisko „cienia cyfrowego” – już przewyższyła te generowane przez nich samych Warszawa, 18 marca, 2008 r. – Firma EMC Corporation, światowy lider w dziedzinie rozwiązań infrastruktury informatycznej, poinformowała o nowych wynikach przełomowego badania przeprowadzonego przez firmę badawczą International Data Corporation (IDC) i sponsorowanego przez EMC. Badanie dotyczyło ogromnej ilości i zróżnicowania informacji cyfrowej tworzonej oraz kopiowanej na całym świecie, a także związanych z tym prognoz.

Raport pt. „The Diverse and Exploding Digital Universe: An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 2011” [Zróżnicowany i eksplodujący cyfrowy wszechświat: zaktualizowana prognoza wzrostu ilości informacji na świecie do roku 2011] prezentuje nowo zaktualizowane wyniki badań, opublikowane po raz pierwszy przez IDC w marcu 2007 r. Raport, oparty na nowych danych i analizach, zawiera zaktualizowane prognozy wzrostu oraz nowe ustalenia, które – jak się należy spodziewać – będą miały wpływ na gospodarkę i społeczeństwo:

 • Cyfrowy wszechświat w 2007 r. miał wielkość 281 EB (eksabajtów, 1 EB = 1018 B) i był większy o 10% niż przewidywano wcześniej.
 • Składana roczna stopa wzrostu cyfrowego wszechświata wynosi prawie 60%, a więc rośnie szybciej niż przewidywano i do roku 2011 osiągnie wielkość prawie 1,8 ZB (zattabajtów, 1 ZB = 1021 B), co oznacza 10-krotny wzrost w ciągu 5 lat.
 • Nasz „cień cyfrowy”, czyli informacja cyfrowa generowana codziennie o przeciętnym człowieku, jest obecnie większy niż ilość informacji cyfrowej tworzonej przez nas aktywnie o nas samych.

Nowe badanie IDC pokazuje, że cyfrowy wszechświat jest większy i rośnie szybciej niż przewidywano wcześniej. To tempo wzrostu spowodowane jest szybkim wzrostem ilości cyfrowych kamer, aparatów fotograficznych, kamer do monitoringu oraz telewizorów, a także lepszym zrozumieniem tendencji w dziedzinie replikacji informacji. Wielkość cyfrowego wszechświata w 2007 r. wynosiła prawie 45 GB informacji cyfrowej na każdego człowieka na Ziemi. Jest to równoważne 17 miliardom iPhone’ów, każdy po 8 GB. Inne szybko wzrastające segmenty cyfrowego wszechświata to: dostęp do Internetu w krajach rozwijających się, aplikacje oparte na czujnikach, centra przetwarzania danych z „przetwarzaniem mgławicowym” (cloud computing) oraz sieci społeczne zawierające treści cyfrowe generowane przez miliony użytkowników online.

Badanie IDC dotyczyło również interakcji pomiędzy społeczeństwem a cyfrowym wszechświatem, w tym tego, jak poszczególni ludzie aktywnie wnoszą do niego swój wkład, pozostawiając cyfrowe ślady jako użytkownicy Internetu, sieci społecznych, poczty elektronicznej, telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer oraz kart kredytowych. Raport wskazuje także na szybko rosnącą ilość informacji, którą ludzie wnoszą pasywnie do cyfrowego wszechświata, czyli ich „cień cyfrowy”.

– W zaktualizowanym raporcie stwierdzamy, że tylko około połowy naszego śladu cyfrowego wiąże się z indywidualnymi działaniami ludzi, takimi jak robienie zdjęć, wysyłanie maili czy wykonywanie rozmów przez telefony cyfrowe – mówi John Gantz, dyrektor ds. badań i wiceprezes IDC. – Druga połowa stanowi to, co nazywamy »cieniem cyfrowym«: jest to informacja o nas, zawarta np. w rejestrach finansowych, listach wysyłkowych, historii przeglądania stron internetowych czy obrazach zarejestrowanych przez kamery monitoringu w portach lotniczych i centrach miast. Po raz pierwszy nasz cień cyfrowy jest większy niż ilość informacji cyfrowej, jaką aktywnie tworzymy o nas samych.

– Społeczeństwo zaczyna już odczuwać pierwsze skutki tej światowej eksplozji informacji cyfrowej. Przedsiębiorstwa i instytucje muszą przygotować się na nieograniczone możliwości wykorzystania informacji w nowy sposób, a także na wyzwania związane z zarządzaniem strategicznym informacją – Bartosz Stebnicki, Dyrektor Generalny EMC Polska. – W miarę jak rośnie ilość śladów cyfrowych pozostawianych przez ludzi, rosnąć też będzie odpowiedzialność przedsiębiorstw i instytucji za prywatność, ochronę, dostępność oraz rzetelność tej informacji.

Ze względu na wielkość i szybki wzrost cyfrowego wszechświata, wpływa on na życie ludzi i przedsiębiorstw pod wieloma względami. Jak wynika z raportu, szybki wzrost ilości informacji stwarza nowe komplikacje dla działów informatycznych, które są odpowiedzialne za zarządzanie coraz większą ilością coraz bardziej zróżnicowanej informacji cyfrowej. Te same problemy mają także użytkownicy indywidualni, starając się znaleźć jakąś metodę poradzenia sobie ze wszystkimi tworzonymi danymi.

 • Wszechświat wizualny – Rosnąca ilość informacji, przynajmniej jeśli chodzi o wielkość surowych danych, dotyczy głównie informacji wizualnej: zdjęć, klipów wideo, telewizji cyfrowej i obrazów z kamer monitoringu.
 • Odpowiedzialność przedsiębiorstw – Ok. 70% cyfrowego wszechświata jest tworzone przez osoby indywidualne, ale przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, prywatność, rzetelność 85% ilości informacji.
 • Zróżnicowanie – Ze względu na rozwój technologii VoIP, czujników i znaczników RFID, liczba zbiorów informacji rośnie o 50% szybciej niż ilość informacji. W roku 2011 informacja będzie przechowywana w 20 milionach miliardów (20  1015) takich zbiorów, co oznacza ogromne wyzwanie od strony zarządzania, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla użytkowników indywidualnych.
 • Zarządzanie strategiczne informacją – Aby poradzić sobie z taką wielkością i złożonością cyfrowego wszechświata, przedsiębiorstwa będą musiały przyśpieszyć opracowywanie reguł strategicznego zarządzania informacją, czyli zarządzania w zakresie bezpieczeństwa, zatrzymywania, dostępu i zgodności z przepisami.
 • Cyfrowe kamery i aparaty – W 2007 r. liczba cyfrowych kamer i aparatów fotograficznych (w tym w telefonach komórkowych) na świecie przekroczyła 1 mld. Poniżej 10% wszystkich zdjęć zostało wykonane na błonie fotograficznej.
 • Kamery monitoringu – Dostawy sieciowych cyfrowych kamer do monitoringu wzrastają dwukrotnie w każdym roku.
 • Odpady elektroniczne jako problem ekologiczny – Co roku złomowanych jest ponad 1 mld urządzeń stanowiących odpady elektroniczne. Są to głównie telefony komórkowe, ale również urządzenia elektroniczne powszechnego użytku i komputery. Przechodzenie na telewizję cyfrową spowoduje pojawienie się ogromnej liczby przestarzałych analogowych telewizorów, dekoderów i odtwarzaczy DVD. Liczba ta zwiększy się dwukrotnie do roku 2011.
 • Wzrost zużycia energii – W 2000 r. stelaż z serwerami pobierał średnio moc 1 kW. Obecnie wielkość ta jest bliższa 10 kW. Przedsiębiorstwa budujące nowe centra przetwarzania danych planują 20 kW na każdy stelaż.

EMC i IDC udostępniają liczne zasoby związane z bieżącymi badaniami, interakcją z cyfrowym wszechświatem oraz publiczną dyskusją na ten temat.

 1. Regularnie aktualizowany zbiór fachowych opinii, wiadomości i pogłębionych informacji na wszystkie tematy związane z cyfrowym wszechświatem, w tym materiały wideo: www.emc.com/digital_universe
 2. Każdy, kto chce obliczyć wielkość swojego własnego śladu cyfrowego, może pobrać osobisty kalkulator śladu cyfrowego: www.emc.com/digital_universe/downloads/web/personal-ticker.htm
 3. Kanał EMC Corporation na YouTube: www.youtube.com/user/EMCCorp Materiał o cyfrowym wszechświecie: www.youtube.com/watch?v=hDQ5vPU2yXs
 4. Pełen tekst raportu IDC nt. cyfrowego wszechświata, a także więcej informacji na temat tendencji związanych z informacją oraz jej historii i ochrony, można znaleźć pod adresem: www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdf

Autor: Bartosz Stebnicki

Więcej:Appleiphone