Polacy chcą taniego, mobilnego dostępu do maila

Polacy chętnie czytaliby emaile w komórkach, ale obawiają się zbyt wysokich kosztów. Warszawa, 25 września 2008 – Z badań przeprowadzonych przez firmę Momail na grupie ponad czterystu internautów wynika, że już co czwarty ankietowany korzysta z telefonu komórkowego do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Zwłaszcza młodym, wykształconym osobom zależy na stałym dostępie do skrzynki mailowej, głównie prywatnej, obawiają się jednak zbyt wysokich rachunków. Z mobilnego emaila najchętniej korzystają w podróży, w czasie weekendów oraz za granicą.

Najliczniejszą grupą wiekową, która wzięła udział w badaniu byli młodzi ludzie w wieku 20-30 lat. Stanowili oni aż 38 proc. wszystkich respondentów i okazali się najbardziej otwarci na nowe rozwiązania. Popularność poczty e-mail, do której dostęp uzyskujemy za pomocą telefonu komórkowego jest w tej grupie nich najwyższa i wynosi prawie 28 proc. Członkowie tej grupy wiekowej chętnie też wykorzystują nowe media do podtrzymywania kontaktów społecznych, na przykład trzykrotnie częściej, niż pozostałe grupy wiekowe wymieniają się zdjęciami z przyjaciółmi – 47 proc. z nich zadeklarowało, że wymienia się zdjęciami dość często, a 20 proc. nawet, że odbywa się to bardzo często.

Badani dwudziestolatkowie w ponad połowie przypadków (54%) korzystają z przynajmniej trzech kont pocztowych i ten wynik utrzymuję się we wszystkich grupach aktywnych zawodowo. Wśród młodzieży i osób starszych jest zdecydowanie niższy i sięga zaledwie 32 proc. Prawie 90% pytanych dwudziestolatków chciałoby mieć stały dostęp do poczty prywatnej (bardziej entuzjastyczna była tylko młodzież do 20 lat – wszyscy respondenci z tej grupy chcieli używać emaila w telefonie), a niemal co drugi– również do poczty firmowej.

Najważniejszą barierą hamującą wzrost popularności mobilnego e-maila są koszty związane przede wszystkim z transmisją danych. Większość badanych jest gotowa zapłacić za mobilny e-mail nie więcej niż 5 do10 zł miesięcznie (łącznie z kosztami transmisji danych). Zaledwie 10% spośród nich jest skłonna zapłacić więcej, niż 20 zł miesięcznie, za to aż co czwarty respondent chciałby korzystać z emaila w komórce całkowicie za darmo.
„Na tle innych społeczeństw europejskich Polacy, zwłaszcza młodzi i wykształceni, są bardzo zainteresowani nowinkami technicznymi. Chętnie wypróbowują nowe produkty i usługi, potrafią też wykorzystywać oferowane przez nie możliwości. Pokolenie Internetu jest zainteresowane tworzeniem społeczności online i pozostawaniem w kontakcie ze znajomymi przez cały czas. Jednak poważną przeszkodą w rozwijaniu tych zainteresowań są niejednokrotnie zbyt wysokie koszty” – powiedział Lars Aase, członek zarządu Momail odpowiedzialny za marketing.

Badanie na temat mobilnego maila przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia br. na zlecenie szwedzkiej firmy Momail, na grupie 442 losowo wybranych internautów serwisu Interia.pl.

Momail oferuje bezpłatne, globalne usługi poczty elektronicznej dla urządzeń mobilnych. Dzięki opatentowanej, niezależnie opracowanej technologii, Momail radykalnie zwiększa efektywność komunikacji.

Przychodzące maile są automatycznie dostosowywane do modelu telefonu użytkownika i są optymalizowane w celu zmniejszenia ilości przesyłanych danych. Zdjęcia i pliki graficzne są kompresowane i skalowane do rozmiaru wyświetlacza. Pliki typu doc i pdf są zamieniane na tekst, który nie tylko zajmuje znacznie mniej miejsca, ale też może być wyświetlony na ekranie każdego telefonu. Na przykład email ze zdjęciem o wielkości 1 MB podczas przesyłania na telefon zajmuje zaledwie ok. 20 kB. Dzięki temu odbieranie poczty odbywa się błyskawicznie, a koszt transmisji danych jest minimalny.

Momail współpracuje z coraz szerszym gronem partnerów oferujących usługi mobilne oparte na produktach i rozwiązaniach firmy, dlatego nazwa Momail ma duże szanse stać się synonimem mobilnej komunikacji.

Więcej informacji na temat firmy i usługi Momail – na stronie internetowej: www.momail.pl.

Więcej:momail