JUŻ jest OpenOffice.org 3.0

Dzisiaj opublikowano długo oczekiwaną, finalną wersję pakietu biurowego OpenOffice.org 3.0. Nowy OpenOffice zawiera bardzo dużo zmian, poprawek i nowych funkcji. To co od razu rzuca się w oczy to nowe Start Center, nowe ikonki oraz kontrolka zoomu na pasku stanu. Edytor tekstu, Writer, umożliwia wyświetlanie wielu stron podczas edycji oraz udoskonalone tworzenie notatek.

Calc posiada nowy komponent, pozwalający wybrać optymalną wartość komórki, bazując na wartościach innych komórek. Dodano możliwość pracy grupowej nad arkuszami, w tym obsługę do 1024 kolumn. Udoskonalono opcje optymalizacji przy użyciu narzędzia Solver, umożliwiającego rozwiązywanie równań z wieloma nieznanymi zmiennymi. Arkusze mogą od teraz zawierać w nazwie prawie każdy znak, które wcześniej były ograniczane do liter, cyfr, podkreśleń i przestrzeni.

Wprowadzono nowe słowniki dystrybuowane w postaci rozszerzeń, dzięki czemu, w przypadku pojawienia się ich nowych wydań w repozytoriach, użytkownik zostaje automatycznie poinformowany stosownym komunikatem. Zaktualizowano menadżer dodatków, upraszczając instalację nowych. Dodano nową opcję importu makr VBA z Excela, konsolowe narzędzie cwsattach, służące do dołączania plików w obszarze roboczym i usunięto pkgchk. Nowy OpenOffice pozwala także tworzyć i edytować formularze XML, zgodne z modelami XForm. Udoskonalono funkcje przycinania, rozszerzono też wsparcie dla XML i filtrów napisanych w oparciu o XSLT.

Funkcja INDEX() obsługuje zwrot wektora na tablicę 2D, COUNT() ignoruje błąd wyników wyrażenia i formuły komórki, INDEX() zwraca teraz też element wektora, bez względu na swoje położenie, jeżeli tylko dwa parametry zostały podane. Program został wyposażony w mechanizm automatycznego definiowania operatorów oznaczonych wykrzyknikiem do przecięcia. Zaimplementowano wsparcie dla notacji A1/R1C1 w ADDRESS i INDIRECT, a dane pochodzące ze specyficznej w Calcu funkcji – ERRORTYPE, służącej do określania interoperacyjności z innymi arkuszami kalkulacyjnymi – są przechowywane w zmiennej ORG.OPENOFFICE.ERRORTYPE.

Pakiet otrzymał wsparcie dla formatu OpenDocument (ODF) 1.2, jak również .oxt oraz mdb w wydaniu dla Windows. Może on otwierać dokumenty MS Office 2007 i Office 2008 for Mac OS X (.docx, .xlsx, .pptx, etc.). OpenOffice.org 3.0 jest pierwszą wersją działającą na Mac OS X bez X11, mając wygląd taki jak inne aplikacje Aqua. Wprowadzono też częściową obsługę VBA na tej platformie. Dzięki wykorzystaniu interfejsu API ułatwień dostępu jaki oferuje Mac OS X, OpenOffice.org 3.0 jest bardziej przyjazny osobom słabo widzącym. Sporo nowości znajdziemy także w programach Chart, Draw, czy Impress.

Najnowszą, angielską wersję pakietu OpenOffice.org 3.0 można pobrać z serwerów producenta. Jak tylko producent udostępni polską wersję językową pakiet OpenOffice.org 3.0 zostanie dodany do naszej bazy programów.

Źródło: dobreprogramy.pl.

Więcej:openoffice