PKP przez Internet? Coraz lepiej :)

A stać ma się tak za pomocą nowego projektu SITKol. Projekt „Studium wykonalności systemu informacyjnego obsługi transportu kolejowego” pod nazwą roboczą SITKol jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu TEN-T (Trans – European Networks for Transport) w zakresie badań i analiz. Docelowo, system SITKol ma być rozwijany jako spójny system informacyjny obsługi uczestników transportu kolejowego w zakresie przewozu osób, bagażu i towarów, w zgodności z opisem podsystemów – Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 19 marca 2001r. “w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych”.

sitkol-telekomunikacja-kolejowa_1229805868177

System SITKol ma umożliwiać:

 • optymalizację infrastruktury informacyjnej, poprawę jakości obsługi informacyjnej uczestników transportu kolejowego z zastosowaniem obecnie stosowanych i rozwijanych mediów komunikacyjnych, obniżenie kosztów komunikowania się z klientami i partnerami w procesach przewozów kolejowych,
 • udostępnianie wiadomości o wydanych decyzjach, licencjach, certyfikatach, koncesjach itp.,
 • udostępnianie informacji o zdolnościach przewozowych operatorów kolejowych krajowych i międzynarodowych,
 • udostępnianie informacji o rzeczywistym biegu pociągu w porównaniu z planem wraz z wizualizacją na mapach cyfrowych.

A co to będzie znaczyć dla nas już teraz? Jest już beta / demo nowego systemu wyszukiwania połączeń online.

Co nowego?

 • Możliwość wyświetlenia mapy przejazdu (ładniejszej niż obecnie).
 • Na tej mapie zaznaczone są też linie kolejowe oraz przystanki/stacje (mapa Teleatlas lub Google). Na tej mapie mają być/będą też pozaznaczane różne inne punkty (przystanki autobusowe, tramwajowe, metro, hotele, gastronomia…). Na razie są tylko stacje kolejowe (z podziałem na rodzaj pociągów z danej stacji odjeżdżających).
 • Wyświetlanie informacji o wybranych pociągach oraz odjazdach ze stacji w danym kierunku (bez ograniczeń czasowych).
 • Jest też mapa pozwalająca lokalizować pociągi :D Na razie chyba tylko wg rozkładu, ale niech im tylko wszystkim zamontują GPS-y :D Inwigilacja totalna PKP.
 • Mają być widoczne opóźniania pociągów oraz remonty mające wpływ na kursy
 • Być może będzie to wyszukiwarka także dla autobusów (chociaż międzymiastowych). Czesi i Słowacy sobie z tym poradzili.
 • No i nie ma (jeszcze) reklam. ;)

Źródło: adas.jogger.pl