WPmobi kończy działalność

A oto informacja jaka została dzisiaj wysłana do wszystkich użytkowników: Informujemy, że z dniem 31 maja 2009 roku sieć WPmobi kończy działalność i oferowanie usług WPmobi. Zachęcamy do przeniesienia posiadanego przez Państwa numeru w sieci WPmobi do innej, dowolnej sieci, bez opłaty. Prosimy o jak najszybsze podjęcie decyzji i postępowanie zgodnie z krokami opisanymi na http://www.wpmobi.pl/mnp, tak aby czynności formalne składające się na przeniesienie numeru mogły być wykonane do końca maja 2009 r.
wpmobi

Macie Państwo czas tylko do końca maja 2009 r. Po tym terminie Wasze karty SIM przestaną działać. Nie straćcie numeru ! Nie zwlekajcie.

Osoby, które nie zdecydują się na przeniesienie numeru, mogą odstąpić od umowy i uzyskać zwrot kwoty pieniężnej wydanej na doładowanie konta WPmobi i niewykorzystanej na usługi WPmobi. Patrz szczegóły poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Wirtualnej Polski S.A. od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 18:00 –

– z telefonu komórkowego w ramach sieci WPmobi: *6625 (koszt 1,22 zł z VAT za rozpoczętą minutę) lub
– z telefonu komórkowego lub stacjonarnego w dowolnej sieci: +48 799 25 66 25 (koszt zgodny ze stawką operatora, z sieci którego wykonywane jest połączenie) lub
– pod adresem e-mail: [email protected] .

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług WPmobi.

Zespół WPmobi.

Szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy:

– Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną. Wypełnij i podpisz formularz odstąpienia dostępny pod adresem http://www.wpmobi.pl/odstapienie i wyślij go pocztą razem z kartą SIM na adres Wirtualna Polska S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk;
– Wypełniając formularz odstąpienia podaj nr konta bankowego, na który dokonany zostanie zwrot kwoty pieniężnej wydanej na doładowanie konta WPmobi i niewykorzystanej na usługi WPmobi;
– Na formularzu odstąpienia podaj również saldo konta WPmobi w dniu (data) odstąpienia. Stan konta można sprawdzić dzwoniąc na bezpłatny numer *0001 lub za pomocą kodu USSD: *132*# i naciskając zieloną słuchawkę na klawiaturze telefonu;
– UWAGA! Po odstąpieniu od umowy nie będzie można przenieść numeru do innej sieci. Wybór należy do Ciebie.

Nadawcą wiadomości jest “WIRTUALNA POLSKA” Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 C, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego ? Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakładowym 67.980.024,00 złotych (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.