Uniwersytet … przez komórkę

Zrzut ekranu 2009-11-08 (godz. 16.40.37)

Zrzut ekranu 2009-11-08 (godz. 16.40.20)Największy na świecie otwarty uniwersytet udostępnia usługi edukacyjne za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dzięki partnerskiej współpracy firmy Ericsson z Państwowym Uniwersytetem Otwartym im. Indiry Gandhi (The Indira Gandhi National Open University – IGNOU) studenci z najodleglejszych zakątków Indii będą mogli uczestniczyć w wykładach za pośrednictwem telefonów komórkowych. Ericsson zbuduje środowisko trzeciej generacji, aby umożliwić im pobieranie treści kursów i wykładów uniwersytetu IGNOU oraz otrzymywanie powiadomień w formie komunikatów SMS.

  • Nauka przez telefon komórkowy dla około 2,5 mln studentów
  • E-nauka w wiejskich regionach Indii
  • Usługi edukacyjne w 34 krajach partnerskich

„Ideą powstania naszego uniwersytetu było zapewnienie dostępu do edukacji przedstawicielom gorzej sytuowanych warstw społecznych” – mówi profesor V. N. Rajasekharan Pillai, rektor urzędujący uniwersytetu IGNOU. „Z pomocą firmy Ericsson utworzymy platformę nauczania, która pozwoli wykorzystać urządzenia mobilne do rozpowszechniania wiedzy i wymiany informacji. Nasi studenci będą mogli uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, w tempie dostosowanym do własnych możliwości”.

„Nasza partnerska współpraca stanowi kolejne potwierdzenie, że telekomunikacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństw” – stwierdza Gowton Achaibar, prezes firmy Ericsson Indie. „Edukacja wykorzystująca mobilne technologie szerokopasmowe jest skutecznym i ekonomicznym sposobem przekazywania wiedzy studentom zdalnych kursów”.

Rząd Indii zaczął niedawno promować szkolnictwo wyższe, mimo że obecnie w kraju tym tylko 15% uczniów kończy szkołę średnią. Problemem Indii jest też brak nauczycieli z wyższym wykształceniem. 50% wykładowców w kolegiach nie ma nawet tytułu magistra.

Uniwersytet IGNOU stał się pionierem otwartej edukacji i nauki na odległość. Oferuje wiele programów akademickich zakończonych certyfikatami, dyplomami i tytułami naukowymi. Ma ponad dwa miliony studentów z Indii i 34 innych krajów.

„Możemy efektywnie wykorzystać szybko rozwijające się sieci telekomunikacyjne w Indiach oraz technologie szerokopasmowe w sektorze edukacji” – dodaje Gowton Achaibar.

Informacje o uniwersytecie IGNOU

Uniwersytet IGNOU powstał na mocy ustawy parlamentu w 1985 r. Bardzo szybko się rozwija – w 2004 r.  został zaliczony do największych, a w 2006 r. stał się największą wyższą uczelnią na świecie. Łączna liczba studentów IGNOU wynosi około 2,5 mln. Uniwersytet ma 62 ośrodków regionalnych w całych Indiach, również na terenach wiejskich. Z ośrodkami regionalnymi powiązanych jest 2340 centrów badawczych. IGNOU działa w 34 krajach i współpracuje z 53 instytucjami partnerskimi za granicą.

Celem uniwersytetu jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do edukacji. Dziś IGNOU dostarcza usługi edukacyjne do ponad 8 milionów domów za pośrednictwem telewizji satelitarnej Edusat i usług Direct-to-home (DTH). Dociera do najbardziej odległych terenów wiejskich Indii, wykorzystując najnowocześniejsze technologie teleinformatyczne.

www.ignou.ac.in

Więcej informacji na:

www.ericsson.com/pl

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska