Era wprowadza nowe usługi ochrony kontaktów, kalendarzy i notatek

Zrzut ekranu 2009-12-02 (godz. 20.50.25)

Polska Telefonia Cyfrowa, zaoferowała klientom Ery, Ery Biznes, Era Mix i TakTak nową usługę BeKaP – czyli, m.in., zapasowe kopie kontaktów, kalendarza i notatek utrzymywane na serwerze operatora.

Usługa przeznaczona jest dla użytkowników chcących, dla bezpieczeństwa, przechowywać kopie najważniejszych danych z telefonu. Można je kopiować na serwer i przywracać z serwera na telefon za pomocą wbudowanej w telefon aplikacji do synchronizacji SyncML lub korzystając z przygotowanych dedykowanych aplikacji Java, Symbian i Windows Mobile. Zarządzanie wszystkimi funkcjami usługi dostępne jest również przez stronę WWW.

Kontakty przechowywane w telefonie to często najważniejszy zasób telefonu. BeKaP daje możliwość zapisania do 2000 kontaktów i pewnego nimi zarządzania obejmującego zmienianie, usuwanie powtórzeń, import kontaktów z programów Outlook i Outlook Express, export kontaktów do pliku, a także synchronizację z telefonem.

Dzięki funkcji Kalendarza użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania, modyfikowania terminów spotkań, ustawiania spotkań cyklicznych, przeszukiwania kalendarza, ustawiania przypomnienia SMS o spotkaniu oraz synchronizacji informacji pomiędzy telefonem i stroną WWW.

Notatki i Zadania to dodatkowe informacje, które można przechowywać i którymi można zarządzać zarówno z poziomu telefonu jak i strony internetowej. Podobnie jak w przypadku kalendarza klient ma możliwość dodawania, usuwania, modyfikowania, wyszukiwania informacji oraz synchronizacji ich pomiędzy WWW i telefonem. Dodatkowo użytkownik ma możliwość kategoryzowania tych danych.

Więcej na telepolis.pl

Więcej:eraGsm