Intel: technologia, która poprawi wydajność starszego oprogramowania

W barcelońskim laboratorium Intela została opracowana nowa technologia „Anaphase”, która pozwoli wykorzystać możliwości dzisiejszych wielordzeniowych procesorów także w przypadku starszego oprogramowania – oprogramowania, które nie zostało przystosowane do pracy z wieloma rdzeniami. Okazuje się, że nadal wiele aplikacji (jeśli nie większość) działa jednowątkowo tj. wykorzystuje tylko jeden rdzeń procesora. Stąd ci, którzy korzystają z takiego oprogramowania, a posiadają komputer nowej generacji, niewiele na tym zyskują.

Badania dotyczyły sposobu na automatyczne dzielenie aplikacji (uruchamianego przez aplikację procesu) na części tak by mogły być wykonywane przez wiele rdzeni. W tym celu przyszłe procesory byłyby uzupełnione o nowu moduł ICMC (Inter-Core Memory Coherence Module), czyli międzyrdzeniowy moduł spójności pamięci. Moduł ICMC zajmowałby się kontrolą stanu pamięci, kolejnością wykonywanych instrukcji, wykrywaniem naruszeń pamięci, a także zawierałby mechanizm przywracania stanu.

Pierwsze testy procesorów z wykorzystanym modułem wskazują na duży wzrosty wydajności 31-41% (zależy od ilości użytych rdzeni). Anaphase jest projektem badawczym, ale już teraz naukowcy Intela pracują nad sposobami integracji tej technologii z przyszłymi procesorami. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i mieć nadzieję, że wspominania technologia szybko zagości na naszym rynku.

[ź] newsroom.intel.com