Fundacja Billa i Melindy Gatesów pomoże powodzianom

Bill Gates wraz z żoną Melindą pomogą bibliotekom na terenach, które najbardziej ucierpiały w powodzi. Każda placówka dostanie komputery, drukarki, oprogramowanie i możliwość korzystania z Internetu. Pomoc otrzyma ponad 3300 bibliotek. Wartość przekazanego sprzętu oscylować będzie w granicach miliona złotych.

Międzynarodowy program Global Libraries dostępny jest od roku w Polsce jako: “Program rozwoju bibliotek”. Współtwórcą oprócz twórcy giganta z Redmond jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów powstała w 2000r. przez połączenie Gates Learning Foundation i William H. Gates Foundation. Przekazują pieniądze na stypendia dla zdolnych studentów. Małżeństwo chce zapobiegać AIDS i walczyć z chorobami nawiedzającymi kraje trzeciego świata. Małżeństwo m.in. znane jest z tego, że podnieśli standard życia jednej z najuboższych wiosek, która została niegdyś bez środków do życia.

[ź] computerworld.pl