Gmail: poprawki w oknie czatu (GTalk)

Google wprowadziło modyfikację okna czatu w swojej usłudze pocztowej – Gmail. Zmiany są drobne, ale na pewno przyczynią się do poprawy wygody w korzystaniu z tej formy komunikacji. To, co się zmieniło, najlepiej zobrazuje zdjęcie:

Jak widać, zniknęło menu z opcjami, a u góry pojawił się pasek narzędziowy, z którego mamy łatwy dostęp do wybranych funkcji czatu, a w tym: przycisk rozmowy wideo, rozmowy głosowej, przycisk dodawania osób do rozmowy grupowej i menu z dodatkowymi opcjami (czyszczenie historii rozmowy, blokowanie użytkownika).

Do wykonywania rozmów wideo potrzebny jest specjalny plugin, jeżeli nie jest zainstalowany, to po naciśnięciu ikony z kamerką, pokaże się okno z informacją i krótka instrukcja, jak dokonać instalacji (nic prostszego).

Podobne zmiany ułatwiające dostęp do funkcji – w tym przypadku wideokonferencji – Google wprowadziło jakiś czas temu w iGoogle i w Okrut, po tym zabiegu diametralnie wzrosło użycie tej funkcji, co zresztą doskonale obrazuje wykres:

Cóż, widać wyraźnie, że dbałość o szczegóły i nawet te drobne poprawki, mogą mieć i często mają duży wpływ na wzrost popularności.

[ź] gmailblog.blogspot.com