Darmowy klucz do Pandora PC 6.0

PC Pandora to dobre wyjście dla żon, które podejrzewają swoich mężów o umawianie się za ich plecami na chatach.

PC Pandora to program przeznaczony do rejestrowania naszej aktywności w sieci web. Zachowuje on ślady naszej aktywności w internecie i sieci lokalnej, dzięki czemu możemy niemalże cofać się w czasie.

PC Pandora pozwala na robienie zrzutów ekranu: odwiedzonych stron, wysłanych i odebranych e-maili, wysłanych i odebranych wiadomości z użyciem komunikatorów. Może także rejestrować rozmowy na chatach i wiele innych czynności wykonanych na komputerze.

W pewnym sensie może być używany jako keylogger, który zachowa dla nas wpisane na komputerze hasła. Nie pochwalamy tego, ale może działać właśnie w taki sposób…

PC Pandora to narzędzie idealne dla rodziców. Może rejestrować aktywność dziecka w internecie, dzięki czemu zaniepokojeni rodzice szybko sprawdzą, czy ich pociecha nie odwiedza na przykład stron o treści przeznaczonej dla osób dorosłych.

blogsolute.com napisał:

Aby dostać darmowy, w pełni działający produkt, wystarczy wejść tutaj, oznaczyć opcję LIVE i wpisać kod FREESUMMER2010. Następnie należy przejść do drugiego kroku i wypełnić wszystkie pola.

[ź] blogsolute.com