Mapy GIS jako nieocenione wsparcie podczas walki z plamą ropy

Mapy GIS (ang. Geographic Information System), to nieodzowny składnik systemów nawigacji satelitarnej. Większość z nas używa ich do szukania drogi, czy różnych obiektów. Mapy GIS stanowią jednak nieocenione wsparcie w walce z katastrofą ekologiczną na Zatoce Meksykańskiej.

W kwietniu tego roku na platformie wiertniczej Deepwater Horizon miał miejsce wybuch. Jego skutkiem była wyrwa w konstrukcji, przez którą do Zatoki Meksykańskiej przedostawały się (i nadal przedostają) hektolitry ropy. Ropa ta zanieczyszcza zatokę i stanowi poważne zagrożenie dla tamtejszego ekosystemu.

Aby ułatwić wymianę informacji pomiędzy ochotnikami oraz organizacjami, postanowiono na wielką skalę zintegrować dane pozyskiwane od wszystkich podmiotów. W koordynacji działań ogromną rolę odgrywają systemy informacji geograficznej.

Tomasz Wesołowski, dyrektor zarządzający firmy Empathy Internet Software House:

Technologia GIS służy gromadzeniu, analizie i wizualizacji danych przestrzennych opisujących nasz świat i zachodzące w nim zjawiska.

Ze skutkami wycieku aktywnie walczy 10 agencji federalnych. Aby koordynować działania powołane zostało tzw. Połączone Dowództwo. Udostępnia ono w internecie za pomocą systemów GIS aktualną sytuację. W tym celu powstał serwis RestoreTheGulf.gov, który dostarcza informacje przekazane przez agencje. Są one istotną pomocą dla służb ratunkowych i społeczności lokalnych.

Można tam znaleźć m.in. dane na temat położenia plam ropy, zamkniętych strefach połowów, czy zanieczyszczonych odcinkach wybrzeża.

Tomasz Wesołowski z Empathy:

Mapy GIS stanowią nieocenioną pomoc przy podejmowaniu decyzji. Dane zwizualizowane za pomocą wykresów, infografik i symboli są dużo łatwiejsze do przyswojenia. Przykładem mogą być systemy wspomagające prace służb drogowych w okresie zimowym (np. polski system IRIS) pokazujące na mapach aktualne stany dróg, pogodę czy położenie pojazdów.

Wykorzystywanie map GIS nie jest niczym nowym, jednak “zaprzęganie” tej technologii do tak szczytnego celu jest co najmniej innowacyjnym rozwiązaniem.

W tym miejscu znajduje się mapa pokazująca aktualny przebieg katastrofy.

Empathy ISH:

System informacji geograficznej to system zbierający, zarządzający i prezentujący dane przypisane do określonej lokalizacji geograficznej. Najczęściej GIS-y znajdują zastosowanie w kartografii, zdalnych pomiarach, zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu siecią rozproszonych obiektów, planowaniu przestrzennym. Można powiedzieć, że GIS-y stanowi połączenie informatyki, kartografii i analizy statystycznej.