Google Wave do lamusa?

Przed miesiącem Google ogłosiło na swoim blogu zakończenie prac mających na celu rozwijanie aplikacji Google Wave. Okazuje się, że Wave powróci w nowej odsłonie pod nazwą Wave in a Box.

Google Wave to innowacyjna aplikacja służąca do komunikacji w sieci. Dzięki niej możemy łatwo wymieniać maile i dokumenty, prowadzić bloga czy rozmowy przez komunikator. Aplikacja umożliwia również edytowanie dokumentu przez kilka osób na raz. Niestety będzie dostępna dla użytkowników jeszcze tylko do końca roku. Powodem wycofania się Google z tego projektu jest niewielkie zainteresowanie potencjalnych użytkowników. Na szczęście Google zapowiedział, że część technologi używanych w Wave wykorzystana zostanie w nowych projektach firmy.

Jak zapowiedzieli, tak też zrobili. Gigant z Mountain View ogłosił, że Google Wave zostanie przekształcony w pakiet aplikacji do pracy grupowej o nazwie: Wave in a Box. W pakiecie m.in. znajdować się będzie serwer i klient webowy. Zadaniem serwera będzie przechowywanie i wyszukiwanie informacji, zaś po stronie klienta zaimplementowany zostanie panel do obsługi konwersacji. Poza głównymi możliwościami, jakie daje nam Wave, ciekawostką nowego pakietu jest wymiana danych pomiędzy różnymi instalacjami Wave in a Box.

[ź]googlewavedev.blogspot.com