Co zawiera dodatek Service Pack 1 (SP1) do systemu Windows 7?

Przed chwilą pojawił się SP1 dla Windows 7 w Windows Update. Co zawiera dodatek Service Pack 1 (SP1) do systemu Windows 7? Dodatek Service Pack 1 (SP1) do systemu Windows 7 jest ważną aktualizacją, która obejmuje wydane wcześniej aktualizacje systemu Windows 7 z zakresu zabezpieczeń, wydajności i stabilności. Dodatek SP1 zawiera także nowe ulepszenia funkcji i usług systemu Windows 7 — poprawiono na przykład niezawodność podczas łączenia z urządzeniami HDMI audio, drukowanie przy użyciu przeglądarki plików XPS oraz przywracanie poprzednich folderów w programie Eksplorator Windows po ponownym uruchomieniu.

Sposób uzyskania dodatku SP1

Zalecanym (i najprostszym) sposobem uzyskania dodatku SP1 jest włączenie funkcji automatycznego aktualizowania w aplecie Windows Update w panelu sterowania i poczekanie, aż system Windows 7 powiadomi, że dodatek SP1 jest gotowy do zainstalowania. Instalacja trwa około 30 minut, a mniej więcej w połowie instalacji trzeba ponownie uruchomić komputer.

Aby sprawdzić, czy dodatek SP1 do systemu Windows 7 jest już zainstalowany:

kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Jeśli dodatek Service Pack 1 znajduje się na liście w obszarze Wersja systemu Windows, to znaczy, że dodatek SP1 jest już zainstalowany na danym komputerze.

Wymagania dotyczące miejsca na dysku:

należy się upewnić, że na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca do zainstalowania dodatku SP1 (mimo że większość tego miejsca zostanie zwolniona po ukończeniu instalacji).

Windows Update:

  • architektura x86 (32-bitowa): 750 MB,
  • architektura x64 (64-bitowa): 1050 MB.

Pobieranie dodatku SP1 z witryny firmy Microsoft w sieci Web:

  • architektura x86 (32-bitowa): 4100 MB,
  • architektura x64 (64-bitowa): 7400 MB.

Instalowanie dodatku SP1 z instalacyjnego dysku DVD:

  • architektura x86 (32-bitowa): 4100 MB,
  • architektura x64 (64-bitowa): 7400 MB.

[ź] windows.microsoft.com

Więcej:sp1windows