Resynthesizer 1.0 czyli Content-Aware Fill w Gimpie – reaktywacja

Resynthesizer to wtyczka przygotowana dla Gimpa, która już 8 lat temu potrafiła zrobić to, co Photoshop (Content-Aware Fill) potrafi w aktualnym wydaniu – CS5. To rozwiązanie znane jest z “inteligentnego” usuwania zaznaczonych na obrazku obiektów, ale zastosowań ma znacznie więcej. Możliwości tego narzędzia świetnie przedstawia – wielu pewnie dobrze znana – prezentacja:

Niestety twórca wtyczki nie rozwija jej już od wielu lat. Na szczęście teraz prace nad tym narzędziem kontynuuje nowa osoba – Lloyd Konneker. Lloyd przepisał wtyczkę w C, oddzielił UI od rdzenia, poprawił kilka znanych błędów, dodał obsługę kanału alpha i tak powstała nowa wersja oznaczona numerem 1.0. Kod źródłowy wraz z instrukcją instalacji autor opublikował na githube.com.

Instalacja

Przechodzimy do katalogu /usr/share/gimp/2.0/scripts/ i usuwamy wszystkie pliki z listy (jeżeli istnieją):

smart-remove.scm
smart-enlarge.scm
smart-sharpen.scm
plugin-map-style.scm
plugin-render-texture.scm
uncrop-gimp-plugin.scm
resynth-pattern-fill.scm

Warto też sprawdzić w swoim katalogu domowym: ~/.gimp-2.x/scripts

Jeszcze wtyczka (resynth albo resynthesizer) do usunięcia, która może znajdować się w katalogu /usr/local/lib/gimp/2.0/plugins albo ~/.gimp-2.x/plug-ins.

Po usunięciu poprzedniej wtyczki możemy zabrać się za instalację właściwej. W tym celu pobieramy pakiet: http://registry.gimp.org/files/resynthesizer.tar.gz, a zawartość kopiujemy do katalogu ~/.gimp-2.x/plug-ins

Trzeba również pamiętać o nadaniu uprawnień do wykonywania plikom *.py dostarczonym wraz z paczką.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: github.com/bootchk/resynthesizer i registry.gimp.org/node/25219.

[ź] libregraphicsworld.org