Microsoftowy fix na “Błąd 1079”

Microsoft wypuścił dziś łatkę zapobiegającą problemowi z włączaniem się niektórych usług podczas startu systemu. Problemem dotknięte są systemy: Windows Vista, Windows Server 2008 (R2) i Windows 7. Użytkownikom, u których nie startowały niektóre z usług pojawiał się komunikat: “Błąd 1079: Konto podane dla tej usługi różni się od konta podanego dla innych usług działających w tym samym procesie“. Próby ręcznego włączenia usług także skutkowały pojawieniem się powyższej informacji.

Usługami, które mogą mieć problem z włączeniem się podczas startu systemu są: Czas systemu Windows (W32Time), Dziennik zdarzeń (eventlog) i Zapora systemu Windows (MpsSvc).

Łatka mająca na celu wykluczenie błędu w przyszłości znajduje się tutaj. Użytkownicy mogą także zapobiec problemowi poprzez ręczne zmiany w systemie. W tym celu należy kolejno wykonywać poniższe czynności.

  • Wejdź w Start i wpisz: “services.msc”. Kliknij Enter.
  • Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie w usługę “Zapora systemu Windows”.
  • Przejdź do zakładki “Logowanie”.
  • W okienku dla pola “To konto” wpisz: “NT AUTHORITY\LocalService”.
  • Hasła w obydwu rubrykach pozostaw puste.
  • Kliknij “Zastosuj”, a następnie “OK”.
  • Powtórz te kroki dla usługi “Podstawowy aparat filtrowania”.

[ź] news.softpedia.com