Interesująca infografika dotycząca użytkowania sieci społecznościowych

Użytkownicy Sieci w poszczególnych krajach (choć bardziej pasowałby tu podział na kontynenty bądź obszary) korzystają z Internetu i mediów społecznościowych w nieco odmienny sposób. Wynika to nie tylko z mentalności, różnicy kulturowych ale także z faktu, że niektóre usługi mają na pewnych obszarach pierwszeństwo bądź są po prostu używane – zaś w innych krajach się raczej nie przyjmują. Doskonałym przykładem jest Foursquare, zdobywający popularność za oceanem jednak u nas niepotrafiący się zadomowić.

Firma Trendstream przeprowadziła badania na grupach od 750 do 2000 respondentów w 36 krajach. Ankietowani mieli zaliczać siebie samych do jednej z trzech grup widocznych na infografice poniżej: messagers (osoby korzystające z komunikatorów), groupers (osoby łączące się w grupy) i content sharers (osoby dzielące się treścią, np. na facebookowym wallu, poprzez serwisy typu Digg, Twitter czy Delicious).

Infografika dotycząca korzystania z sieci społecznościowych

To zaskakujące jak zmieniają się preferencje osób korzystających z mediów społecznościowych i na czym osoby te skupiają się w większym stopniu niż użytkownicy z innych państw. Szefowie firm próbujących dostać się na nowe rynki powinni wziąć sobie do serca fakt, że w niektórych rejonach świata internauci zachowują się nieco odmiennie. To co zdaje egzamin na przykład na Filipinach niekoniecznie musi odnieść sukces w Japonii.

[ź] mashable.com, globalwebindex.net, fot: Flickr: knix4