Konkurs BRITA i IT Tech Blog – do wygrania dzbanki filtrujące Marella

Czy wiecie co to jest BRITA? Słowem wstępu oto filozofia firmy:

Od ponad 40 lat BRITA zajmuje się opty­ma­li­za­cją wody i kieruje swe wysiłki w kierunku udoskonalania jakości tego bogactwa naturalnego.
Jako światowy lider wśród producentów dzban­kowych filtrów do wody, skupiamy się na efektach naszej dzialalności dzia­ła­nia. Świat, który chcemy stworzyć to miejsce, w którym każdy zawsze ma dostęp do naj­wyż­szej jakości wody pitnej .
Ofe­ru­jemy in­no­wa­cyjne produkty i roz­wią­za­nia, dające ludziom dostęp do możliwie naj­lep­szej wody zgodnie z ich in­dy­wi­du­al­nymi potrzebami.

BRITA zgłosiła się do nas z prośbą o ocenę oraz rozdanie kilku nagród naszym czy­tel­ni­kom. Tak się składa, że filtry Brity stosuję od paru ładnych lat. Dzięki uprzejmości firmy niżej zamieściliśmy testy wody. Należę do tych osób, które piją >2l wody dziennie i lubię, gdy ma dobry smak. Twarda woda, poza niezbyt dobrym smakiem, powoduje także od­kła­da­nie się kamienia. Ogra­ni­czam się do fil­tro­wa­nia wody pitnej, ale istnieje nawet moż­li­wość fil­tro­wa­nia wody na łączach, dzięki czemu zapewnimy naszym pralkom dłuższą żywotność.

Badania Wody

Moje wyniki po­twier­dzają moje do­tych­cza­sowe ob­ser­wa­cje. Mam dostęp do wody bardzo dobrej pod względem mi­kro­bio­lo­gicz­nym. Nie jest też chlo­ro­wana ani do­che­mi­zo­wana. Badania ogólnopolskie pokazują, że pa­ra­me­try wody różnią się w za­leż­no­ści od regionu. Sto­so­wa­nie Brity jest dla mnie raczej do­dat­kową ko­rzy­ścią, aniżeli nie­zbędną potrzebą. Jednak zdecydowalem się ją wykorzystać. Wiąże się to także z kosztami, ale, gdy pijemy dość duże ilości wody, to jednak warto zainwestować. Pomyślmy ile pie­nię­dzy oszczę­dzamy na Pepsi. ;)

Konkurs BRITA i IT Tech Blog

Konkurs jest prosty i przyjemny. Temat przewodni:

“Woda w Twoim otoczeniu i w Twoim życiu”

Zasady są równie proste, wg tematu szukasz in­spi­ra­cji w oto­cze­niu, cykasz fotkę (może być nawet mi­kro­fa­lówką ;)) i wrzucasz w ko­men­tarzu pod wpisem.
Fotki mogą być różne zarówno kre­atywne, jak i żar­to­bliwe, a także ar­ty­styczne – w zależności od tego, co Wam w duszy gra.

Czas trwania

Konkurs trwa 7 dni, rozpoczyna się 14.11.2011 i kończy 21.11.2011. Wyniki zostaną ogło­szone 22.11.2011.

Nagrody

6 dzbanków filtrujących Marella (z 1 filtrem Maxtra w środku) o wartości 73,00 PLN brutto każdy. Dzbanków jest aż sześć, więc szanse na wygraną są spore.

Regulamin i Warunki

Szczegółowy regulamin znajdziecie tutaj.

Zasady:

Tym razem odpoczywamy od Facebooka, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić konkurs w pełni otwarty – każdy, kto trafił na nasz blog, może wziąć w nim udział.

  • Umieszczasz komentarz ze zdjęciem. Nasz system umożliwia wgrywanie zdjęć bezpośrednio do komentarza (przykład). Ważne też będą zgłoszenia z linkami do zdjęć na serwerach zewnętrznych.
  • Zbierajcie “Podoba mi się” dla swoich komentarzy od przyjaciół i znajomych.
  • Wzmianka na Twitterze / FB / G+ / NK / Blipie itp. i wpisanie adresu do tej wzmianki w komentarzu plusuje dodatkowo, no i oczywiście promuje Wasze zgłoszenia.
  • Bycie naszym fanem na Facebook / Google+ szans nie zwiększa, ale będzie nam miło jeżeli dodacie nas do obserwowanych (o ile już tego nie czynicie).
  • Maksymalna ilość zgłoszonych zdjęć wynosi 3.
  • Zdjęcia muszą być zrobione własnoręcznie. Te znalezione w sieci nie są kwalifikowane.

Wystarczy, że chwycicie w dłoń swój aparat, zrobicie zdjęcie inspirowane proponowanym przez nas tematem i podzielicie się nim z nami. Udział w konkursie to nie obowiązek, lecz na pewno – świetna zabawa! I to z nagrodami!