IT Tech Blog za referendum w sprawie ACTA

Postanowiliśmy aktywnie promować ideę referendum. Jednak pamiętajmy, wszystkie elektroniczne zbierania podpisów są w majestacie prawa NIEISTOTNE. Ważne jest jedynie tradycyjne wysyłanie wniosków. Dlatego też wybraliśmy Referendum ACTA 2012 jako te mające realną szansę wpływu na polityków i realną sytuację w naszym kraju.

Dlaczego NIE na ACTA?

– ACTA nie musi być ratyfikowane przez sejm aby weszło w życie
– przemysł rozrywkowy uzyska uprawnienia jak policji i sądów
– nie będzie trzeba wprowadzać zmian w prawie, bo ACTA będzie ważniejsze od naszego prawa
– sprzęt, serwery i domeny będą mogły być konfiskowane bez wyroków sądowych
– będzie blokowanie dostępu do sieci i stron
– właściciel praw autorskich zdecyduje ile masz mu zapłacić
– zlikwidowane zostanie domniemanie niewinności w stosunku do praw autorskich

i za Tomaszem Smykowskim:

– ACTA będzie ważniejsze niż prawo krajowe

– Urzędnicy nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za stosowanie przepisów ACTA

– jeśli masz wystarczające podstawy by sądzić, że łamiesz prawo autorskie, to tak jakbyś wiedział, że łamiesz prawo autorskie

– jeśli złamiesz prawo autorskie sąd nakaże Ci wypłatę odszkodowania ich właścicielowi w wysokości jaką on sobie dowolnie obliczy np. na podstawie “utraconych zysków” np. jeśli udostępnisz film, a pobierze go 1000 osób to będziesz musiał zapłacić 100x30zł (cena biletu) = 30.000 zł.

– jeśli komputer, albo serwer WWW jest używany głownie do naruszeń zostanie niezwłocznie zniszczony bez rekompensaty na koszt jego właściciela

– pieniądze, które zarobisz bezpośrednio lub pośrednio na łamaniu praw autorskich przepadną lub zostaną przejęte przez państwo bez rekompensaty

– jeśli wydałeś już pieniądze pochodzące z łamania praw autorskich, albo zarobione pośrednio w jego wyniku, państwo przejmie Twój majątek równoważny wartości majątku który w ten sposób uzyskałeś

– właściciel praw autorskich będzie mógł uzyskać przez sąd Twoje nazwisko i adres jeśli podejrzewa Cię o łamanie praw autorskich albo współudział

– wlaściciel praw autorskich będzie mógł uzyskać na podstawie formalnego wniosku od dostawcy internetu Twoje nazwisko i adres jeśli istnieje podejrzenie, że łamałeś prawa autorskie

– właściciel praw autorskich będzie mógł skonfiskować Ci komputer, płyty i serwer jeśli podejrzewa Cię o łamanie praw autorskich

– sąd będzie mógł skonfiskować Twój komputer, płyty, serwery, dokumentację firmy i pieniądze na kontach i w gotówce co do których będzie podejrzenie, że zarobiłeś je pośrednio lub bezpośrednio na łamaniu praw autorskich

– na wniosek właściciela praw autorskich sąd będzie miał bez zbytniej zwłoki zablokować Ci dostęp do internetu i zablokować serwer, hosting, domenę jeśli będziesz podejrzany o łamanie praw autorskich albo zaistnieje groźba tego, że złamiesz prawo autorskie

– wprowadzone zostaną środki doraźne zapobiegające i odstraszające od naruszania praw autorskich

– jeśli nie wiesz, że obchodzisz zabezpieczenia, ale robisz to w takich okolicznościach , aby być tego świadomym, to tak jakbyś wiedział, ze obchodzisz zabezpieczenie

– zakazane będzie sprzedawanie urządzeń, usług i programów, które służą głównie do obchodzenia zabezpieczeń np. DRM, regionalne itp. i nie oferują poza obchodzeniem ważniejszniejszych funkcji klientowi

– zakazane będzie kasowanie autorstwa MP3-ek i innych plików oraz innych informacji np. informacji o prawach autorskich, licencji, czy wbudowanych identyfikatora wskazującego, że plik który pobrałeś z legalnej strony został pobrany przez Ciebie.

– państwo stworzy rejestr przestępstw intelektualnych

– państwo będzie konsultować się w sprawie praw autorskich formalnie i nieformalnie z ich posiadaczami oraz innymi “odpowiednimi” organizacjami

– powstanie komitet ACTA, który będzie udzielał Polsce zaleceń w sprawie praw autorskich

– jeśli Polska nie bedzie obecna na spotkaniu komitetu albo nie wniesie sprzeciwu komitet przyjmie proponowane decyzje

– Umowę negocjowało 40 krajów

– Umowa wchodzi w życie 30 dni od momentu gdy Polska przyjmie, zatwierdzi albo ratyfikuje #ACTA podobnie jak pięć innych krajów

Więcej:actacenzura