GTS Poland – nawet 50% sukcesu firm IT zależy od wyboru właściwych rozwiązań serwerowych

Raport „Serwer w firmie 2013. Własne serwery a outsourcing usług centrum danych w sektorze MŚP” powstał na podstawie badaniazrealizowanego za pomocą 400 wywiadów telefonicznych (CATI) wśród losowo wybranych przedstawicieli firm z sektora MŚP w Polsce, korzystających w codziennej pracy z rozwiązań serwerowych. Jego celem było poznanie struktury strefy IT w sektorze małych i średnich firm w Polsce.
GTS Poland – nawet 50% sukcesu firm IT zależy od wyboru właściwych rozwiązań serwerowych

Z badań firmy PMR przeprowadzonych
na zlecenie GTS Poland, wiodącego dostawcy zintegrowanych usług telekomunikacyjnych oraz centrum danych, wynika, że według ponad 50% ankietowanych specjalistów IT z sektora MŚP inwestycje w serwery wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej firm.

„Wyniki badania prezentują się bardzo ciekawie i bezpośrednio pokazują jak podchodzą do outsourcingu usług serwerowych małe i średnie firmy w Polsce. Aż 54% specjalistów IT w badanych małych i średnich firmach uważa, że rozwiązania serwerowe zwiększają konkurencyjność firm na rynku, jednocześnie 48% widzi pozytywny wpływ takich rozwiązań na rozwój firmy. Jednak wiele firm nadal obawia się korzystania z outsourcingu i własna infrastruktura IT stanowi w ich przypadku wciąż podstawowe i domyśle rozwiązanie” – komentuje Marcin Rzepka, Kierownik Działu Badań PMR.

Sam mam do czynienia z tym na co dzień. Niestety w Polsce nadal dość nieufnie podchodzi się do kwestii outsourcingu, chcąc za wszelką cenę mieć wszystko pod swoją kontrolą, gdy obecnie nie da się bez milionowych budżetów tego już zrobić. Pozostaje więc wybór, czy chcemy być małą firmą bez perspektyw szybkiego rozwoju czy też “zaryzykować” i dzięki poszerzeniu skutecznych kompetencji skutecznie walczyć na rynku z konkurencją.

Raport serwer2013.pl składa się z trzech części merytorycznych:

  • rozwiązania serwerowe, w tym outsourcing IT, zwiększają konkurencyjność firm z sektora MSP;
  • własne rozwiązania popularniejsze niż outsourcing;
  • fakty i mity na temat outsourcingu;

oraz zwiera nie tylko wyniki przeprowadzonego badania, ale również cenne komentarze eksperckie oraz sekcję poradnikową, która rzetelnie i wnikliwie omawia zagadnienia związane z outsourcingiem usług serwerowych.

„Raport powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku. Chcemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z dynamicznie rozwijającym się sektorem MŚP. Celem raportu jest również dostarczanie merytorycznych informacji na temat outsourcingu usług serwerowych, dlatego zawiera on bogato rozbudowaną sekcję poradnikową. Każdy może bezpłatnie sięgnąć po raport, który jest dostępny na specjalnie dedykowanej stronie” – podsumowuje Sławomir Koszołko, Dyrektor Marketingu i Strategii GTS Poland.

Abstrahując od tego, czy GTS powinien być Waszym remedium na outsourcing rozwiązań serwerowych, warto zapoznać się z raportem dostępnym na stronie sertwer2013.pl i poniższą infografiką. To nie jest już kwestia “czy” outsourcing IT jest dla Ciebie, bo to jest już jasno udowodnione i oczywiste, tylko jaką firmę wybrać. :)

GTSPoland-Infografika-Serwer2013

Wpis powstał na zlecenie GTS Poland