Jak co roku największa w Europie konferencja na temat e-usług zaufania odbędzie się w Polsce

Specjaliści od usług zaufania z Europy i świata spotkają się w czerwcu  2015 r. nad polskim Bałtykiem podczas XV EFPE. Wydarzenie będzie okazją do wymiany opinii i doświadczeń po wprowadzeniu unijnego rozporządzenia eIDAS.
Jak co roku największa w Europie konferencja na temat e-usług zaufania odbędzie się w Polsce

XV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) poświęcona będzie przede wszystkim zagadnieniom związanym z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Weszło ono w życie 23 lipca 2014 i otworzyło nowe możliwości dla rozwoju gospodarki elektronicznej w Unii Europejskiej.

Do nowej regulacji i związanych z nią aktów wykonawczych dostosowywane będą uregulowania krajowe państw członkowskich. Regulacja ta zastąpi od lipca 2016 r. wszystkie krajowe ustawy o podpisach elektronicznych i wpłynie na wszystkie akty odnoszące się do tych ustaw. Będzie też rodziła skutki dla usługodawców oraz sektora publicznego, ponieważ w systemach informatycznych administracji publicznej od połowy 2018 r. wystąpi konieczność uznawania zagranicznych środków elektronicznej identyfikacji. Niezbędne będą więc znaczące zmiany prawne, organizacyjne i techniczne (które będą omawiane podczas konferencji).

W naszej ocenie kluczowa jest wymiana doświadczeń oraz dialog pomiędzy administracją publiczną i przedstawicielami biznesu, który powinien doprowadzić do wypracowania dobrych praktyk wdrażania i świadczenia usług zaufania – mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE.

W przeddzień rozpoczęcia forum, w Berlinie, odbędzie się CA-Day (9.06.) – spotkanie centrów certyfikacji z Europy. Organizatorzy EFPE po raz pierwszy w historii konferencji nawiązali współpracę z organizatorami tego partnerskiego eventu – również poświęconego elektronicznej identyfikacji i usługom zaufania oraz eIDAS – w celu wymiany uczestników.

Honorowym patronatem XV edycję konferencji objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Sejm RP), Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji.

XV edycja konferencji EFPE odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 r.
w Międzyzdrojach (Polska).