Większe zarobki i coraz więcej ogłoszeń o pracę. Raport No Fluff Jobs podsumowuje miniony rok w branży IT

Jak to zwykle bywa, w styczniu dostajemy sporo raportów podsumowujących ubiegły rok. Tym razem No Fluff Jobs podrzucił nam dane ukazujące kondycję branży IT w 2022 roku. Jeśli zastanawiacie się nad przebranżowieniem – to może być dobry kierunek.
Większe zarobki i coraz więcej ogłoszeń o pracę. Raport No Fluff Jobs podsumowuje miniony rok w branży IT

 Potrzeby rekrutacyjne firm w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej są cały czas wysokie. Nawet w czasie doniesień z Zachodu o zwolnieniach lub wstrzymaniu nowych zatrudnień sytuacja w naszej części kontynentu niewiele się zmienia. Pracodawcy(-czynie) wciąż potrzebują wykwalifikowanych specjalistów(-tek) IT, a luka kadrowa powiększa się z każdym rokiem  – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Jak dowiadujemy się z raportu, w 2022 roku wzrosła liczba ogłoszeń o pracę w branży IT. Mowa o wzroście 8% rok do roku. Z czego niemal połowę wszystkich ofert stanowiły kategorie związane z programowaniem – Backend, Frontend i Fullstack. Backend to najmocniejsza kategoria, bo w ubiegłym roku ogłoszenia z tego obszaru stanowiły 27,7% wszystkich publikacji. Największe wzrosty w liczbie ogłoszeń spośród głównych kategorii IT odnotowano w Supporcie (58% więcej), Big Data (39%) i Business Analysis (17%). Specjaliści szacują lukę branżową na 150 tys. osób.

Jednocześnie, wraz ze zwiększeniem się liczby ofert wzrosły również niemal wszystkie wynagrodzenia

Mediany oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach na poziomie senior w 2022 roku oscylowały w przedziale 18-25 tys. złotych netto (19% wzrost r/r). Na poziomie mid mowa o przedziale 14-20,2 tys. złotych netto (wzrost o odpowiednio 17 i 12%).

Jeśli chodzi o zarobki przy umowach B2B, to tu niezmiennie najwięcej zarobić można w kategoriach:

  • DevOps (19-26,9 tys. złotych +VAT), 
  • Big Data (19,6-26,7 tys. złotych +VAT), 
  • AI (17-25,9 tys. złotych +VAT), 
  • Security (18-25 tys. złotych +VAT).

Przy umowie o pracę sytuacja wygląda następująco:

  • DevOps i Big Data (15-21 tys. złotych brutto), 
  • Product Management, AI i Security (14-20 tys. złotych brutto). 
Z roku na rok w topie najlepiej opłacanych kategorii są Big Data, DevOps, Security oraz AI. Zwłaszcza w tym ostatnim obszarze możemy zaobserwować ogromny postęp tak w liczbie nowopowstających rozwiązań AI (np. ChatGPT, Lensa), jak i w pojawiających się stanowiskach. To nowy, gorący trend na całym świecie, a specjaliści(-tki) od sztucznej inteligencji, machine learningu i NLP są teraz rozchwytywani(-e) na rynku pracy. To oznacza też, że rosną nie tylko liczba ogłoszeń we wspomnianych kategoriach, lecz przede wszystkim stawki, jakie dziś trzeba zapłacić, by pozyskać topowych(-e) specjalistów(-tki) z tych dziedzin  – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Na liście najpopularniejszych wymagań spotykanych w ogłoszeniach o pracę na pierwszym miejscu w 2022 roku znalazł się SQL, który pojawił się w ponad 18,4% ogłoszeń. Tuż za nim znalazły się Java (17,1%) i JavaScript (16,9%). Czwarte miejsce w tym zestawieniu zajął Python, który z roku na rok zyskuje na popularności (w 2022 to wymaganie pojawiło się w 4% ogłoszeń więcej). W kontekście umów B2B najwyższe wzrosty wynagrodzeń zanotowano przy Pythonie, bo specjalistom(-tkom) IT ze znajomością tego języka oferuje się między 17 tys. a 25 tys. złotych netto (+VAT). Identyczne zarobki oferuje się znającym Javę.

 W 2022 roku w większości technologii w przypadku umów B2B zauważalne było, że bardziej wzrosły mediany górnych widełek niż dolnych. To oznacza nie tylko, że stawki wzrosły ogółem, lecz także, że częściej szukano osób o wyższym poziomie doświadczenia oraz pracodawcy(-czynie) byli skłonni płacić coraz większe kwoty za najlepsze talenty. Ten trend jeszcze będzie się nasilał przy zwiększonym zapotrzebowaniu na doświadczone osoby  – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.