No Fluff Jobs podsumowuje rynek pracy w branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej. W którym kraju zarabia się najwięcej?

No Fluff Jobs opublikował raport podsumowujący rynek pracy w branży IT w 2022 roku. Dzięki niemu mamy szansę przyjrzeć się wynagrodzeniom w branży IT w Polsce, Czechach, Ukrainie i na Węgrzech.
No Fluff Jobs podsumowuje rynek pracy w branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej. W którym kraju zarabia się najwięcej?

Juniorzy IT najlepiej zarobią w Czechach, midzi w Polsce, a seniorzy w Ukrainie. Raport roczny podsumowujący rynek pracy w branży IT dla Europy Środkowo-Wschodniej od No Fluff Jobs

Jeśli chodzi o zarobki dla juniorów, analiza No Fluff Jobs wykazała, że w przypadku umów B2B najwyższe wynagrodzenia oferowane były w Czechach (równowartość od 6,7 do 10 tys. złotych netto +VAT) i Polsce (od 6,3 do 10 tys. złotych netto +VAT). Czechy przodują też w przypadku umów o pracę (w przeliczeniu od 6,7 do 9,5 tys. złotych brutto*), a drugie miejsce zajęły Węgry (równowartość od 6,1 do 9,1 tys. złotych netto +VAT). Na poziomie mid najlepiej pracuje się w Polsce (umowy B2B – od  14,7 do 21 tys. złotych netto +VAT. Najmniej zarabia się natomiast w Ukrainie (równowartość od 13,3 do 20 tys. złotych netto +VAT) i Czechach (równowartość od 13 do 20 tys. złotych netto +VAT). Przy umowie o pracę odnotowano bardzo podobne zarobki. W Polsce i Ukrainie jest to 11-17 tys. zł.

Zaskakują wynagrodzenia dla seniorów, bo okazuje się, że na tym stanowisku najlepiej zarobić można w Ukrainie, bo mowa o zarobkach nawet na poziomie 22,3 tys. zł brutto (umowa o pracę). W Polsce średnio do 21 tys. zł brutto, natomiast w przypadku Węgier górna granica wynosi średnio 18,2 tys. zł brutto. Dla umów B2B w medianie dolnych widełek były to kwoty zaczynające się od 16 (Czechy) lub 17 tys. złotych netto +VAT (Polska, Ukraina, Węgry), podczas gdy mediana górnych widełek w każdym z krajów oscylowała wokół 25 tys. złotych netto +VAT.

Raport pokazuje też, że wzrasta popularność pracy zdalnej. Już 62 proc. ogłoszeń na portalu w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczy modelu zdalnego. Dla porównania, w 2021 roku było to 53%. W ubiegłym roku pojawiło się także więcej ogłoszeń w modelu hybrydowym, przez co tych, dotyczących pracy stacjonarnej ubyło – 39% w 2021 roku i 28% w 2022 roku.

Praca spoza biura w krótkim czasie stała się standardem w IT, a specjaliści i specjalistki mniej chętnie patrzą na oferty, w których jedynym trybem pracy jest ten stacjonarny. To trend przybierający na sile od startu pandemii w 2020 roku. Warte podkreślenia jest to, że w ogłoszeniach, które informują o pracy w pełni zdalnej, pojawiają się o 20%-25% wyższe wynagrodzenia niż w tych, gdzie oferowana jest praca stacjonarna lub hybrydowa. To jeszcze bardziej zachęca kandydatów i kandydatki do poszukiwań firmy, która umożliwi im pracę na odległość   – komentuje Tomek Bujok, CEO No Fluff Jobs. 

W Polsce ogłoszeń dotyczących pracy zdalnej było w ubiegłym roku aż 66%, ale i tak w Ukrainie było ich więcej, bo aż 74%. Tymczasem na Węgrzech nadal dominują ogłoszenia z pracą stacjonarną (51%). W Czechach natomiast na popularności zyskuje model hybrydowy – 29% wszystkich ogłoszeń, jest to o 10% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie jest to też najwyższy wskaźnik notowany w badanym regionie.

Interesujących szczegółem, o jakim jeszcze dowiadujemy się z raportu są benefity, które najczęściej występują w ofertach pracy w IT. W 2022 roku pojawił się w 80% ofert i od trzech lat jest niedościgniony w tej kategorii.  Karty sportowe (abonamentowe), ułatwiające zapisy na zajęcia związane z aktywnością fizyczną, to drugi popularny benefit w IT, który pojawił się w minionym roku w 73% ofert. Popularniejsze stały się też lekcje języka obcego, ubezpieczenia na życie, imprezy integracyjne i karta lunchowa.

Branża IT przetarła szlak dla innych sektorów także w kwestii benefitów i udogodnień. Zacięta walka o kandydata sprawia, że pracodawcy i pracodawczynie nie mogą iść po linii najmniejszego oporu, a muszą zaoferować dodatki, które są pożądane przez osoby pracujące w IT W tym sensie, sektor technologiczny od lat stanowi pole doświadczalne dla tego, co oprócz wynagrodzenia powinno wchodzić w skład dobrej oferty pracy . – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.