XIV Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE)

Nowe horyzonty po zmianie unijnych przepisów w zakresie e-podpisu i usług zaufanych – jak biznes może na nich skorzystać? 
XIV Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE)

Jak przedsiębiorcy skorzystają na nowelizacji przepisów dotyczących ujednolicenia podpisu elektronicznego? Czego będą dotyczyć najważniejsze zmiany? Zbliżające się XIV Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego da nam odpowiedzi na te i wiele innych pytań na temat nowego rozporządzenia unijnego.

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (w skr. eIDAS), może stać się kamieniem milowym w prowadzeniu przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej – mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies – Regulacje, które mają obowiązywać od lipca 2014 r., ujednolicą przepisy w zakresie podpisu elektronicznego i usług zaufanych.

Specjaliści monitorujący rynek dostrzegają w tych zmianach możliwości dla obywateli, konsumentów i przedsiębiorców w zakresie dalszego rozwoju działalności online.

Komisja europejska jest już w trakcie wdrażania oraz przygotowywania implementacji aktów prawnych w poszczególnych krajach członkowskich, tak aby zmiany zostały wprowadzone sprawnie i bez zbędnych problemów administracyjnych.

infografika_efpe_960px

Na co przede wszystkim mogą liczyć polscy przedsiębiorcy po wprowadzeniu eIDAS?

– zwiększenie bezpieczeństwa prawnego podczas czynności dokonywanych drogą elektroniczną, np. podpisywania umów czy zaciągania zobowiązań,
– lepsze postrzeganie rynku e-commerce w Polsce,
– swobodny dostęp do przetargów publicznych i komercyjnych,
– ekspansję sprzedażową na kraje z Unii Europejskiej,
– sprawniejsze i szybsze rozwiązywanie spraw związanych z prowadzeniem firmy.

W dniach 4-6 czerwca br. w Hotelu Aurora**** w Międzyzdrojach odbędzie się XIV Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE), którego organizatorami są Unizeto Technologies SA i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Podczas konferencji będą poruszane tematy związane z kwestiami prawnymi, biznesowymi i bezpieczeństwa w kontekście eIDAS.

EFPE to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji.