Na Bliskim Wschodzie drugiego takiego pociągu nie było. Napędzi go paliwo przyszłości

W ramach swoich wysiłków na rzecz dywersyfikacji źródeł energii i ograniczenia emisji dwutlenku węgla Arabia Saudyjska planuje przetestować pierwszy pociąg wodorowy na Bliskim Wschodzie. Mowa o pociągu Hydrogen Renaissance.
Na Bliskim Wschodzie drugiego takiego pociągu nie było. Napędzi go paliwo przyszłości

Wielka zapowiedź wielkiego dzieła. Pociąg Hydrogen Renaissance będzie wyjątkowy na Bliskim Wschodzie

Pociąg Hydrogen Renaissance (“Odrodzenie Wodoru”) zostanie opracowany przez konsorcjum saudyjskich i międzynarodowych firm, a w tym Alstom, Air Products i Saudi Railway Company (SAR). Będzie kursował na 450-kilometrowej linii między Rijadem a Al Qassim, przewożąc zarówno pasażerów, jak i towary. Jego powstanie ma na celu zademonstrowanie wykonalności i korzyści płynących z wykorzystania wodoru jako czystego i odnawialnego paliwa w transporcie kolejowym. Oczywiście nie jest to jednak paliwo przyszłości, bo wodór ma również pewne wady – niską gęstość energii, wysokie koszty produkcji i wpływ na środowisko w zależności od źródła wodoru.

Czytaj też: Jak pozyskać energię z jadących pociągów?

Wiemy, że ten pociąg będzie zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi, które wytwarzają energię elektryczną poprzez połączenie wodoru i tlenu, a jedynymi jego produktami ubocznymi będzie woda i ciepło. Wodór będzie na dodatek produkowany lokalnie ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Projekt obejmie również budowę zakładu produkcji wodoru, stacji tankowania i obiektu serwisowego. Konsorcjum spodziewa się ukończyć projekt do 2025 roku i uczynić z niego część wizji kraju, która ma na celu przekształcenie gospodarki i społeczeństwa kraju poprzez zmniejszenie zależności od ropy naftowej i zwiększenie inwestycji w energię odnawialną, technologię i innowacje.